Depros A (25kg)

90-000-00318-006

 Koncentrovaný alkalický čisticí a dezinfekční prostředek s aktivním chlórem.

Více informací

Tento produkt není na skladě

987,50 Kč

1 194,88 Kč s DPH

DEPROS A - čistící a dezinfekční prostředek

Koncentrovaný alkalický čisticí a dezinfekční prostředek s aktivním chlórem.

  • koncentrovaný alkalický čistící a dezinfekční prostředek určený pro denní čištění a dezinfekci
  • vynikající čistící účinky, zejména u organických nečistot (oleje, tuky, bílkoviny)
  • šetrný vůči materiálům
  • účinný zvláště při 40 – 50 °C, při aplikaci nepění, účinný i ve tvrdé vodě
  • pro čištění a dezinfekci tanků, zásobníků, nádrží, kontejnerů, mléčných cisteren, potrubních systémů, plastových přepravek i myček

Použití:
Depros A je koncentrovaný alkalický čisticí a dezinfekční prostředek pro zemědělskou prvovýrobu mléka a potravinářský průmysl. Má výborný čisticí účinek, zejména u organických nečistot (tuky,bílkoviny). Dezinfekční účinek je na bázi aktivního chlóru. Používá se oběhem nebo postřikem. Je dobře oplachovatelný a nepěnivý. Optimální koncentraci doporučí odborní poradci na místě.

Prvovýroba mléka:
Depros A je vhodný pro alkalické čištění dojících zařízení, mléčných potrubí a úchovných nádrží i v prostředí se zvýšenou tvrdostí vody (obsahuje sekvestrační látky). /Kombinuje se střídavě s kyselým Deprosem K/.

Potravinářský průmysl:
Depros A je vhodný pro čištění a dezinfekci tanků, zásobníků, nádrží, kontejnerů, mléčných cisteren a potrubních systémů. Dále pro mytí plastových přepravek ve všech oblastech potravinářství.

Fyzikální a chemické vlastnosti:
pH (1% roztok): 11
Hustota: 1,28 g/cm3
Vzhled: žlutozelená kapalina

Složení:
Chlornan sodný <10%
hydroxid sodný <10%
hydroxid draselný <10%
křemičitan draselný <25%

Návod na použití:
Orientační koncentrace 0,5% (0,3-1% dle stupně znečištění a tvrdosti vody)
Teplota: 40-50°C (do 80°C)
Kontaktní doba: 15-20 min.
Optimální koncentraci stanoví odborný poradce dodavatele.

Bezpečnost práce:
Způsobuje poleptání. Při zasažení očí důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. Zasaženou pokožku opláchněte vodou. Nevdechujte páry (při styku s kyselinami uvolňuje toxický plyn). Používejte ochranné pracovní pomůcky (gumové rukavice ,ochranné brýle).

Vliv na povrchy a konstrukční materiály:
Při dodržení aplikační koncentrace nenarušuje materiály běžně používané v zemědělství a potravinářském průmyslu, které jsou odolné vůči aktivnímu chlóru a alkáliím.

Skladování:
Skladujte v původních obalech v chladu odděleně od kyselin. Chraňte před mrazem.

Balení

  • Kanystr 25 kg